Umgänge med annan än förälder

Bild: Mormor och barnbarn läser bok

Barn har behov av umgänge inte bara med föräldrar utan även med andra personer som står det särskilt nära.

Det kan gälla tex mor- och farföräldrar, andra släktingar, familjehemsföräldrar eller en tidigare styvförälder. Det kan också gälla halvsyskon eller barn som växer upp i samkönade familjebildningar, där en ”förälder” inte är juridisk förälder till barnet. För de flesta föräldrar är det också självklart att barnet även efter föräldrarnas separation får möjlighet att efter barnets egna önskemål och behov upprätthålla en god kontakt både med egna släktingar och vänner och med den andra förälderns släktingar och vänner.

Vårdnadshavaren har ett ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med andra personer. Om vårdnadshavaren inte uppfyller sitt ansvar kan umgängesfrågan bli föremål för rättslig prövning.

Om umgänge begärs av någon annan än en förälder får talan vid domstolen endast föras av socialnämnden.

Om du är en person som står ett barn nära men inte träffar barnet regelbundet och vill ha en förändring kan du kontakta familjerätten. Vi kommer i första hand att erbjuda samarbetssamtal mellan dig och barnets vårdnadshavare. Om det inte går att enas i frågan kan familjerätten inleda utredning och som kan mynna ut i ett beslut om att väcka talan i domstol.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson