Höglandets verksamhetsstöd

Höglandets verksamhetsstöd består av de två enheterna Ekonomiservice och Systemförvaltning Combine.

Ekonomiservice hanterar medlemskommunernas transaktionsintensiva ekonomiprocesser, gällande in- och utfakturering.

Systemförvaltning Combine förvaltar verksamhetssystemet Combine som stödjer processer inom medlemskommunernas socialförvaltningars och vård- omsorgsförvaltningars arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson