Så behandlar vi dina personuppgifter

Bild: Hänglåsikon på tangent på ett tangentbord

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Ditt godkännande

När du kontaktar oss på Höglandsförbundet antingen via formulär på webbplatsen eller via e-post, så ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas om det inte finns laglig grund som motsätter det.

När behandlas mina personuppgifter?
Hos Höglandsförbundet kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis skickar e-post till oss eller kontaktar oss via exempelvis e-post. Då kan vi behöva spara och lagra informationen i våra arkiv (diarium). Detta är exempel på tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson