Om Höglandsförbundet

Bild: Välkommenskylt hos Höglandsförbundet

Höglandsförbundet är en samarbetsorganisation för medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Förbundet arbetar för utvecklat och fördjupat samarbete mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande.

De fem kommunerna på Höglandet – Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda – bildade Höglandsförbundet år 2002 för att ta tillvara alla möjligheter att utveckla Höglandets konkurrenskraft.

Mångfald, närhet och samverkan utmärker höglandssamarbetet. Förbundet bedriver samarbetsprojekt inom kommunal samverkan och utvecklingsfrågor för att göra regionen starkare och mer attraktiv för boende och verksamma på Småländska höglandet. En betydande del av Höglandsförbundet utgörs av Höglandets IT som är Höglandskommunernas gemensamma IT-organisation. Kommunerna på höglandet står inför en omvälvande och spännande förändringsresa mot det digitala tjänstesamhället och där är Höglandsförbundet en viktig aktör. Verksamheten omsätter ca 100 msek och har 80 anställda.

Våra verksamhetsområden är:

Höglandets verksamhetsstöd: består av två enheter. Ekonomiservice tar hand om medlemskommunernas transaktionsintensiva processer gällande in- och utfakturering. Systemförvaltning Combine förvaltar, supporterar och utvecklar verksamhetssystemet Combine som används av medlemskommunernas social- och vård- och omsorgsförvaltningar.

Höglandets familjerätt: en gemensam familjerättsenhet för Höglandet

Höglandets IT: medlemskommunerna har fört samman sina IT-avdelningar till en gemensam IT-infrastruktur och produktion samt supportorganisation

Förbundet har sitt säte i Eksjö med förbundskansli på Itolv-området och leds av förbundsdirektör Anneli Tellmo. Förbundskansliet är sammanhållande länk för samordning och utvecklingsarbete, ekonomi, upphandling, kontakt med politiker och information/kommunikation.

Höglandsförbundet leds av en direktion som består av ledamöter valda av de fem medlemskommunerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2023
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson