Adoption

Bild: tre par händer med ansikten ritade på fingrarna

Funderar ni på adoption? Vänd er till oss på Höglandets familjerätt.

Man måste vara 18 år för att få adoptera. Civilståndet kan vara gift, sambo eller ensamstående.

Om man vill adoptera ett barn från utlandet måste man ha ett medgivande från socialnämnden. Socialsekreterare på familjerätten gör, efter ansökan, en hemutredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska den som får ett medgivande ha tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och vara informerad om adoptionens innebörd. Socialnämnden ska i övrigt i sin bedömning av blivande adoptivföräldrar se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet.

En hemutredning omfattar det mesta som har att göra med familjen; tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livsåskådning, utbildning, ekonomi, ev barnerfarenheter och syn på uppfostran av barn. Hemutredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i tre år.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och kontakt med de aktuella länderna.

När ett barn kommit, ska de blivande adoptivföräldrarna ibland ansöka om adoption i tingsrätten. Det är sedan tingsrätten som fattar det slutliga beslutet om adoption.

Det förekommer att även svenska barn lämnas för adoption, men det är mycket ovanligt.

Om man vill adoptera ett barn som man har en relation till och som finns i Sverige, tíll exempel ett styvbarn eller ett familjehemsplacerat barn gör man en ansökan hos tingsrätten.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbsida kan du läsa mer om adoptioner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson