Faderskap/föräldraskap

Bild: Pappa och barn sitter på bryggan och fiskar

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift förälder fastställas. Detta kan göras via Skatteverkets e-tjänst, via bekräftelse hos familjerätten eller via domstol.

Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas.

Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse om man är överens eller genom domslut om man inte är överens.

Det bekräftade föräldraskapet gör att barnet knyts juridiskt till båda sina föräldrar. Alla barn har rätt till sitt ursprung. Att fastställa föräldraskapet stärker barnets rätt till försörjning och arv. För att forma barnets egen identitet kan det vara viktigt att känna till sina biologiska föräldrar. Det kan också vara viktigt utifrån medicinska skäl.

Föräldrarna kan i samband med föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

När föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Bekräfta föräldraskap digitalt inom 14 dagar från födseln

Nyblivna föräldrar som är ogifta kan själva bekräfta föräldraskapet via mobil eller dator via Skatteverkets e-tjänst. Ni kan samtidigt anmäla gemensam vårdnad.

Använd Skatteverkets e-tjänst om ni är eniga om att barnet är ert gemensamma och:

  • barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare,
  • båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föddes,
  • bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse,
  • ni båda har e-legitimation/bank-id som ni signerar med i tjänsten.

Registrera föräldraskap, Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekräfta föräldraskap hos familjerätten

Använder du inte Skatteverkets e-tjänst så går det ett uppdrag till Höglandets familjerätt som inledningsvis kommer att ta kontakt med den som fött barnet för att utreda och fastställa föräldraskap. Det är viktigt att ni tar med giltig legitimation vid besöket.

Om det finns oklarheter kring föräldraskapet

Finns det tveksamheter kring föräldraskapet krävs en mer omfattande utredning. Ibland tar familjerätten hjälp av DNA undersökning.

Vid assisterad befruktning hos samkönat kvinnligt par

För ogifta samkönade par som får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård kan familjerätten fastställa föräldraskap så att den andra partnern blir förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap.

Begäran om utredning före barnets födelse

Modern kan själv kontakta socialtjänsten med en begäran om att inleda utredning före barnets födelse. Familjerätten kan i vissa fall inleda utredning innan barnet är fött, tex utifrån medicinska skäl. Familjerättsnämnden godkänner bekräftelsen först efter att barnet är fött.

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos Skatteverket.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder familjerätten frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Läs mer

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.webbsida kan du läsa mer om faderskap/föräldraskap

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2023
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson