Familjerättsnämnden

Familjerättsnämndens uppgift är att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Nämnden arbetar med frågor som gäller faderskap, adoptionsärenden, avtal om vårdnad, boende och umgänge. Nämnden lämnar även upplysningar till tingsrätten i vårdnadsmål.

Protokoll och ärendelista publiceras inte på grund av sekretess.

27 februari 
15 april 
18 maj
10 september
9 oktober 
10 december

Jimmy Ekström (L), ordförande, Aneby

Ann-Christin Simonsson (KD), vice ordförande, Nässjö

Mona-Lisa Hagström Svensson (S),  Vetlanda

Tomas Erazim (M), Eksjö

Anncatrin Ek (KD), Sävsjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Adolfsson