Familjerättsnämnden

Familjerättsnämndens uppgift är att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Nämnden arbetar med frågor som gäller faderskap, adoptionsärenden, avtal om vårdnad, boende och umgänge. Nämnden lämnar även upplysningar till tingsrätten i vårdnadsmål.

Protokoll och ärendelista publiceras inte på grund av sekretess.

24 februari 
21 april 
12 maj
1 september
7 oktober 
8 december

Ann-Christin Simonsson (KD),ordförande, Nässjö

Mona-Lisa Hagström Svensson (S),  Vetlanda

Tomas Erazim (M), Eksjö

Anncatrin Ek (KD), Sävsjö

Jimmy Ekström (L), Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2022
Sidan publicerad av: Cecilia Granstedt