Politik

Bild: Ordförandeklubba

Höglandsförbundet leds av en direktion som består av ledamöter valda av de fem medlemskommunerna. Familjerättsnämnden är myndighetsnämnd för Höglandets familjerätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson