Samverkan på Höglandet

Bild: Tre personer vid ett mötesbord

Höglandets IT för en ständig dialog med de kommunala verksamheterna som ett stöd och rådgivare kring deras behov av utveckling inom IT/digitalisering.

Höglandets IT är höglandskommunernas gemensamma IT-avdelning och för att lyckas med vårt uppdrag är samverkan en avgörande faktor. Vi möts därför regelbundet i olika konstellationer och på olika områden och nivåer inom de olika verksamheterna. I varje kommun finns en digitaliseringsstrateg eller motsvarande och i mötet med oss är detta den centrala funktionen för att skapa gemensamma arbetsplaner och styrning på vårt arbete. Vår nytta skapar vi genom att skapa höglandsgemensamma lösningar och gå ifrån det kommununika. På så sätt sparar vi både pengar och kan samtidigt bygga kompetens över kommungränserna.

Det finns också en rad olika nätverk där vi samarbetar mellan kommunerna och förbundet i till exempel skolfrågor, miljö- och bygg och vård- och omsorgsfrågor. Digitaliseringen sker nu i ett högt tempo och på bred front och vår gemensamma utmaning är att ständigt hålla varandra uppdaterade så att vi gemensamt förstår vilka vägval som är kloka att göra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson