HIT som arbetsplats

HIT-huset

Vi är fem kommuners interna IT-avdelning och egentligen springer vi stafett varje dag på jobbet. Vi är beroende av att alla springer sin sträcka och att stafettpinnen inte ramlar i backen. Med en teknisk miljö som är både omfattande och komplex innebär det att du som medarbetare har många karriärmöjligheter beroende på vad du vill göra. Vill du specialisera dig – eller – vill du växa i takt med olika utmaningar inom olika områden?  

Kommunernas verksamhet är bred vilket medför att vi arbetar med en rad olika system inom olika områden som t ex utbildning, vård, omsorg  och miljö. Kommunerna genomgår en omfattande digitalisering där det är nödvändigt att dra fördelarna av att digitalisera då det saknas arbetskraft till alla de tjänster som kommer att behövas då kommande åren. Det som går att göra med teknikens hjälp måste göras just med teknikens hjälp!

Vi är en av länets största aktörer vilket medför att det finns ett intresse för hur vi löser olika saker och hur vi  arbetar. Hur löser vi t ex olika frågor kring arkitektur, nät, integrationer, licensstrategi – frågorna är många! Vi har en väldigt spännande dialog med olika leverantörerdär vi blir en strategiskt viktigt partner till dem.

Man kan rita organisationsscheman på ett traditionellt sätt men bäst beskriver nog bilden av huset vår organisation. Vi är alla beroende av varandras arbetsinsats och det centrala i det vi gör är att finnas till för våra verksamheter med en support av högsta klass.

Vi vill påstå att HIT tillhandahåller en av länets mest komplexa och mest spännande IT-miljöer!

Att vi jobbar i en offentlig miljö där våra kommuner bär upp centrala samhällsfunktioner gör att vårt arbete får ytterligare en dimension av att vara kritiskt viktigt, spännande och meningsfullt! 

Utöver ett spännande och utvecklande arbete i sig så erbjuder vi också ett arbete som ger möjlighet till balans i livet och möjligheten att vara en i ett väldigt gott gäng av medarbetare!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2018
Sidan publicerad av: Admin HKF