Systemförvaltning Combine

Combine är ett verksamhetssystem som stödjer processer inom medlemskommunernas socialförvaltningars och vård- och omsorgsförvaltningars arbete. Vi förvaltar systemet åt kommunerna.

Vårt ansvar är:

  • Support gällande felärenden
  • Uppdateringar av systemet
  • Förser verksamheten med nödvändiga övergripande manualer
  • Ansvarar för konfigurering efter konsultering med verksamheten
  • Testar konfigurering, funktionstester
  • Tilldelar behörigheter till användare
  • Lägger till nya resurser till verksamheten
  • Bokar in avstämningsmöten med referensgrupper och superanvändare
  • Utbildar nya superanvändare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson