Arbetsutskottet

Arbetsutskottet bereder ärenden till direktionens sammanträden.

Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och nästkommande vice ordförande på ordningsföljden för ordförandeskapet för direktionen. Övriga två kommuners kommunstyrelseordförande har ersättningsplats. Arbetsutskottet utgörs av förbundets ordförande Henrik Tvarnö, vice ordförande Annelie Hägg samt Sara Lilndberg, Stefan Gustafsson och Beata Allen är ersättare med närvarorätt.

21 januari
24 februari
11 mars
22 april
13 maj
17 juni
13 september
14 oktober
11 november
16 december

Henrik Tvarnö (S), Vetlanda, ordförande
Annelie Hägg (C), Eksjö vice ordförande
Stefan Gustafsson (KD), Sävsjö

Ersättningsplats

Beata Allen (C), Aneby
Sara Lindberg (S), Nässjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022
Sidan publicerad av: Cecilia Granstedt