Arbetsutskottet

Arbetsutskottet bereder ärenden till direktionens sammanträden.

Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och nästkommande vice ordförande på ordningsföljden för ordförandeskapet för direktionen. Övriga två kommuners kommunstyrelseordförande har ersättningsplats. Arbetsutskottet utgörs av förbundets ordförande Anna-Carin Magnusson, vice ordförande Henrik Tvarnö, samt Annelie Hägg. Stefan Gustafsson och Beata Allen är ersättare med närvarorätt.

24 januari
21 februari
12 mars
24 april
20 maj
18 juni
18 september
16 oktober
19 november
18 december

Anna-Carin Magnusson (S), Nässjö, ordförande
Henrik Tvarnö (S), Vetlanda, vice ordförande
Annelie Hägg (C), Eksjö

Ersättningsplats
Stefan Gustafsson (KD), Sävsjö
Beata Allen (C), Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Adolfsson