Arbetsutskottet

Arbetsutskottet bereder ärenden till direktionens sammanträden.

Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och nästkommande vice ordförande på ordningsföljden för ordförandeskapet för direktionen. Övriga två kommuners kommunstyrelseordförande har ersättningsplats. Arbetsutskottet utgörs av förbundets ordförande Markus Kyllenbeck vice ordförande Therese Petersson och Beata Allen. Sara Lindberg och Robin Wallén är ersättare med närvarorätt.

19 januari
23 februari
8 mars
19 april
17 maj
14 juni
6 september
11 oktober
8 november
13 december

Markus Kyllenbeck (M), Eksjö, ordförande 2023-2024
Therese Petersson (KD), Sävsjö, vice ordförande 2023-2024
Beata Allen (C), Aneby

Ersättningsplats
Sara Lindberg (S), Nässjö
Robin Wallén-Nilsson, Vetlanda

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024
Sidan publicerad av: Cecilia Granstedt