Direktionen

Verksamheten inom Höglandsförbundet leds av en direktion som består av tio ledamöter + tio ersättare.

Medlemskommunerna utser två ordinarie ledamöter och två ersättare via sitt kommunfullmäktige. Direktionen sammanträder fem gånger per år.

26 januari

22 mars

24 maj

23 augusti

25 oktober

22 november

Ordinarie

Marcus Kyllenbeck (M), Eksjö, ordförande 2023-2024
Therese Petersson (KD), Sävsjö, vice ordförande 2023-2024
Beata Allen (C), Aneby
Mats Hansson, (M), Aneby
Annelie Hägg (C), Eksjö
Sara Lindberg (S), Nässjö
Leif Ternstedt (SD), Nässjö
Mats Hermansson (M), Sävsjö
Robin Wallén-Nilsson (M), Vetlanda
Henrik Tvarnö (S), Vetlanda,

Ersättare

Arijana Jazic (S), Aneby
Christian Berntö (M), Aneby
Sebastian Hörlin (S), Eksjö
Bo-Kenneth Knutsson (C), Eksjö
Kent Karlsson (KD), Nässjö
Sofia Holm Karlsson (C), Nässjö
Göran Häll (S), Sävsjö
Christer Sandström (C), Sävsjö
Jan Johansson (VF), Vetlanda
Monica Samuelsson (KD), Vetlanda

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024
Sidan publicerad av: Cecilia Granstedt