Revisionen

Revisorerna är direktionens och medlemskommunernas kontroll av hur förbundets resurser används. Förbundet ska ha två revisorer. Denna mandatperiod är det Sävsjö och Nässjö som står för de politiskt utsedda revisorerna.

Revisorernas uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunalförbundets verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur en ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun utser revisorerna. Valet ska föregås av samråd med övriga medlemmar. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen.

Revisorer för Höglandsförbundet under mandatperioden 2023-2026 är Lisbeth Johansson, Sävsjö och Christer Andersson, Nässjö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson