Revisionen

Revisorerna är direktionens och medlemskommunernas kontroll av hur förbundets resurser används. Förbundet ska ha två revisorer. Denna mandatperiod är det Eksjö och Aneby som står för de politiskt utsedda revisorerna.

Revisorernas uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunalförbundets verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur en ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun utser revisorerna. Valet ska föregås av samråd med övriga medlemmar. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen.

Sittande revisorer för Höglandsförbundet är Stig Andersson, Eksjö och Anders Forssblad, Aneby.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2019
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson