Visselblåsarfunktion

Önskar du som tidigare anställd, praktikant, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt Höglandsförbundet anmäla misstanke om missförhållande inom verksamheten, kan du vända dig till visselblåsarfunktionen.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom våra verksamheter.

Det är möjligt att anmäla allvarliga oegentligheter muntligen, genom brev eller genom att boka ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen som är inrättad på Höglandsförbundet.

Kontaktuppgift:

Erik Selander, jurist, 0381-67 95 08

Cecilia Ragnarsson, 0381-67 95 07

Växel 0381-67 95 00

Postadress: Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Vänligen, kontakta inte någon i visselblåsarfunktionen med ditt ärende genom e-post. Det anses inte säkert att hantera sekretess i vårt e-postsystem.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2022
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson