Upphandlingspolicy

Syftet med Höglandsförbundets upphandlingspolicy är att säkerställa att förbundets verksamheter vid alla tidpunkter har en optimal försörjning som motsvarar behov, mål och krav samt att ge ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställer att varor, tjänster och byggentreprenader införskaffas på ett korrekt sätt och med rätt kvalitet till rimlig kostnad och inom ramen för gällande lagstiftning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2024
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson