Upphandlingspolicy

Syftet med Höglandsförbundets upphandlingspolicy är att säkerställa att förbundets verksamheter vid alla tidpunkter har en optimal försörjning som motsvarar behov, mål och krav samt att ge ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställer att varor, tjänster och byggentreprenader införskaffas på ett korrekt sätt och med rätt kvalitet till rimlig kostnad och inom ramen för gällande lagstiftning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Adolfsson