Att lämna anbud

En offentlig upphandling genomförs som regel skriftligt. Detta innebär att förbundet måste presentera sina krav och önskemål skriftligt i ett upphandlingsdokument (även kallat förfrågningsunderlag) och leverantören måste presentera sitt anbud skriftligt. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Som anbudsgivare bör du tänka på följande:

  • Läs igenom upphandlingsdokument och bilagor noggrant
  • Besvara alla frågor
  • Kontrollera att inget ska-krav är missat
  • Kontakta ansvarig handläggare om upphandlingsdokumentet upplevs som oklart och otydligt eller om ställda krav anses vara orimliga eller konkurrensbegränsade
  • Utforma anbudet efter instruktionerna i upphandlingsdokumentet
  • Lämna in anbudet inom föreskriven tid
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Adolfsson