Personuppgiftsincident anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten

Höglandsförbundet har, måndagen den 22 mars, anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Ett nytt telefonisystem driftsattes i november 2020. I systemet finns en funktion för inspelning av samtal och denna funktion har varit aktiverad. Funktionen är till för informationsinhämtning vid hotfulla situationer.

Anledningen till incidentanmälan är att informationsplikten inte uppfyllts till de som ringt in till kommunernas, bolagens och förbundens växlar. Ingen information har nått de registrerade om att inspelningen skulle ske innan samtalet påbörjades.

Höglandsförbundet har i anmälan angett att incidenten blev känd 19 mars kl. 15.00 och att systemtekniker åtgärdade incidenten samma dag kl. 15.30 genom att stoppa funktionen och radera alla samtal som fanns lagrade.

Inkommande samtal sparades i 30 dagar. Efter det raderades inspelningarna automatiskt. Lagringen har hanterats på ett säkert sätt och det finns ingen anledning till oro för dem som kontaktat något växelnummer i vår gemensamma telefoniplattform.

Incidenten berör medlemskommunerna och de kommunala bolag och förbund som använder sig av den telefoni som Höglandsförbundet levererar.

Inspelning skedde utan kommunernas, bolagens och förbundens vetskap. Därför anses Höglandsförbundet vara personuppgiftsansvarig samt ansvarig att anmäla incidenten till IMY.

Vid frågor, kontakta:

Katarina Ljunggren, tf. förbundsdirektör
Höglandsförbundet
Tfn: 0381-67 95 02
E-post: katarina.ljunggren@hoglandet.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson