• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Höglandets Ekonomiservicekontor - ett nytt samverkansområde för Höglandskommunerna

Höglandets Ekonomiservicekontor - ett nytt samverkansområde för Höglandskommunerna

Nu har samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige tagit beslut om att bilda verksamheten Höglandets Ekonomiservicekontor under Höglandsförbundet. Planen är att verksamheten ska vara igång 1 december i år och den kommer att lokaliseras i Nässjö.

Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, inklusive Höglandsförbundet själva, har en väletablerad vilja att öka samarbetet och samverkan. Höglandets Ekonomiservicekontor kommer hantera kommunernas transaktionsintensiva ekonomiprocesser.

Effekterna av samgåendet är minskad sårbarhet, ökad kvalitet och effektivitet samt ökade möjligheter till utveckling. Bedömningen är att effekterna kommer att uppstå efterhand då samtliga processer är genomgångna och hanteringen av dessa är gemensamma. Implementeringen av ett nytt gemensamt ekonomisystem förväntas bidra till ytterligare effektiviseringar. Just nu pågår en förstudie kring detta.

Samtliga berörda medarbetare i de fem kommunerna kommer att erbjudas anställning av Höglandsförbundet genom en förfrågan vid övergång av verksamhet.

Höglandsförbundets ordförande Henrik Tvarnö, tillika kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda kommun, säger att det är bra att vi nu tar ytterligare ett steg för att stärka Höglandssamarbetet, vi har lång erfarenhet av att alla vinner när vi samarbetar.

- I slutändan handlar det om att skapa trygga, stabila verksamheter som har kraften att utvecklas. Modet att tänka nytt är avgörande för oss om vi ska klara framtidens utmaningar, menar Tvarnö.

-Det gläder mig att våra medlemskommuner tagit detta beslut. Jag ser fram emot att tillsammans med våra nya kollegor fortsätta resan med att samla och skapa ett nav för de transaktionsintensiva ekonomiprocesserna på Höglandet, säger Katarina Ljunggren, tf. förbundsdirektör tillika ekonomichef på Höglandsförbundet.

Vid frågor, kontakta:

Katarina Ljunggren, tf. förbundsdirektör och ekonomichef Höglandsförbundet
Tfn. 0381-67 95 02

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson