Tillgänglighetsredogörelse

Höglandsförbundet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur hoglandet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från eksjo.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt två dagar.

Du kan kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på info@hoglandet.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla detta till Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen. Den här webbplatsen är därmed endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Arbete med tillgänglighet på webbplatsen

Tabba dig fram
Webbplatsen är byggd så att du ska kunna tabba dig igenom den utan att behöva använda en datormus..

Översättning
Webbplatsen har en funktion som använder sig av Googles översättningsverktyg. Översättningsfunktion finns i sidhuvudet.

Responsiv
hoglandet.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är densamma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Klarspråk
Vi arbetar kontinuerligt för att skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Innehåll som inte är tillgängligt

Kod och färgkontraster
Viss kod på webbplatsen följer inte WCAG. Vissa delar på webbplatsen har bristande kontraster mellan text och bakgrund.

Dokument
Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. En del av pdf-dokumenten, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighets­anpassa PDF-dokumenten. Vissa dokument som är publicerade innan den 23 september 2018 omfattas inte av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan kontakta Höglandsförbundet för att få en tillgänglig version.

E-tjänster, tredjepartsinnehåll och integrerade system
Det finns e-tjänster, tredjepartsinnehåll och system, som du når via eksjo.se, som inte uppfyller kriterierna i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller lagkraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till hoglandet.se. Det kommer att förändras genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Bilder
Alternativtexter kan saknas på bilder. Arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter på webbplatsens bilder.

Språk
På vissa webbsidor kan det förekomma långa texter, inkonsekvent format på datum och sifferformat, felaktigt utformade länktexter, samt brutna länkar.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Eksjö kommun eller står under dess kontroll.

Hur vi har testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. Vi har även gjort en självskattning av hoglandet.se

  • Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson