Johan Albertsson, familjerättssekreterare

”Adoptionsärenden är mycket positiva. Det är härligt att se nyblivna föräldrars stora glädje.”
Johan Albertsson, familjerättssekreterare>

Aktuellt hos oss

Lokalt vård- och omsorgscollege är nu certifierat

Vård- och omsorgscollege Höglandet är nu en lokalt certifierad samverkansform mellan utbildning och arbetsliv. Gymnasiernas och de kommunala vuxenutbildningarnas vård- och omsorgsprogram ingår, liksom Yrkeshögskoleutbildningen ’Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar’ på Campus i12 i Eksjö. Tillsammans med arbetsgivarna i kommunerna, inom landstinget och den privata sektorn uppfylls kraven för att bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege. Höglandet är unikt i att fem kommuner och landsting samverkar både regionalt och lokalt.Läs mer >

Publicerad: