Johan Albertsson, familjerättssekreterare

”Adoptionsärenden är mycket positiva. Det är härligt att se nyblivna föräldrars stora glädje.”
Johan Albertsson, familjerättssekreterare>

Aktuellt hos oss

Kallelse och ärenden till kommunalförbundets direktionssammanträde 26 september

Kallelse direktionen_ HKF_2014-09-26Läs mer >

Stipendieutdelning för Teknikcollege på Njudungsgymnasiet

Skolornas årsavslutningar har flera festliga inslag. På Njudungsgymnasiet i Vetlanda har det blivit tradition att samla alla elever på Teknikcollegeprogrammen för en gemensam stipendieutdelning i anslutning till skolavslutningen.
Läs mer >