Anna Sjögren, licenssamordnare

”Jag vill alltid hitta den bästa lösningen – både tekniskt och ekonomiskt.”
Anna Sjögren, licenssamordnare>

Aktuellt hos oss

Direktupphandling konsulttjänst FIM

Vi genomför nu en direktupphandling avseende konsulttjänster för införandet av Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) för Personal för de fem i Höglandets kommunalförbund ingående kommunerna och dess bolag. Sista anbudsdag är 2015-05-20. Kontakta Sebastian Hörlin, 0381-423 74 eller sebastian.horlin@eksjo.se, för att få ta del av förfrågningsunderlaget.Läs mer >

Publicerad: