Höglandets ekonomiservice

Den 1 december 2021 startade Höglandsförbundet upp sin nya verksamhet, Höglandets ekonomiservice. Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, inklusive Höglandsförbundet själva, har en väletablerad vilja att öka samarbetet och samverkan. Höglandets ekonomiservice hanterar nu kommunernas transaktionsintensiva ekonomiprocesser.

Effekterna av samgåendet är minskad sårbarhet, ökad kvalitet och effektivitet samt ökade möjligheter till utveckling. Bedömningen är att effekterna kommer att uppstå efterhand då samtliga processer är genomgångna och hanteringen av dessa är gemensamma. Implementeringen av ett nytt gemensamt ekonomisystem förväntas bidra till ytterligare effektiviseringar.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress: Mariagatan 2, Pigalle, Nässjö
Myndighetsöppet kl. 9-11 på vardagar

Postadress: Mariagatan 2, 571 31 Nässjö
Växel: 0381-67 40 00

Enhetschef:
Monika Gejervall
Tfn. 0381-67 40 00
E-post: monika.gejervall@hoglandet.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2022
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson