Anslag: Direktionen 29 maj

Protokoll från direktionens sammanträde fredagen den 29 maj.

Sammanträdesdatum: 2020-05-29

Paragrafer: 12-21

Datum då anslaget publiceras: 2020-06-01

Datum då anslaget tas bort: 2020-06-22

Förvaringsplats för protokollet: Höglandsförbundet, Infanterigatan 1A, Eksjö

Sekreterare: Ulrika Adolfsson

Ta del av protokollet: Direktionen 2020-05-29

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Adolfsson