”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Skilsmässa

Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i den kommun där du/ni är folkbokförd. Ni kan ansöka om äktenskapsskillnad antingen enskilt eller gemensamt.

Om det finns minderåriga barn i äktenskapet, måste föräldrarna innan den definitiva äktenskapsskillnaden genomgå sex månaders betänketid. När betänketiden är över måste de anmäla om de vill fullfölja processen, i annat fall fortsätter äktenskapet. Om föräldrarna inte är överens om hur de skall göra med barnen efter en skilsmässa eller separation, eller om de vill ha hjälp att diskutera det fortsatta föräldrarsamarbetet i frågor kring barnen, kan de vända sig till familjerätten.

Publicerad 7 december 2012
Aktuellt

Jag vill ha föräldrar

”Jag vill ha föräldrar” heter projektet som upprättats i samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Deltagande kommuner är Höglandets fem kommuner genom HKF, Stockholm stad genom (Hägersten-Liljeholmens Stadsförvaltning), Malmö stad och Göteborgs stad. Projektets syfte är att förenkla processen kring fastställandet av faderskap genom e-legitimation. Många privatpersoner upplever idag att hanteringen…