”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

När separerade föräldrar behöver hjälp med att hantera svårigheter, problem och konflikter i sitt föräldraskap är samarbetssamtalen en väg att gemensamt komma fram till vad som är barnets bästa. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol.

Det är kring föräldraskapet samtalet ska fokuseras och inte på att förmå föräldrar att fortsätta leva tillsammans. Samtalen ska handla om barnets vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna ska kunna fungera som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de själva inte längre lever tillsammans. Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse.

Samarbetssamtalen syftar till att underlätta att hitta lösningar, att hantera svårigheter, problem och konflikter i föräldraskapet utifrån separation. Samtalen ska leda till samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol. Målet är dels att de ska kunna enas i frågor kring barnen, dels förbättra sin förmåga att samarbeta som föräldrar. Föräldrar som är eniga har möjlighet att hos familjerätten få hjälp att skriva juridiskt bindande avtal.
Samtalen är kostnadsfria och föräldrarna eller barnen registreras inte i socialregistret.

Om föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan domstolen ge ett uppdrag åt kommunens familjerätt att genom samarbetssamtal försöka få föräldrarna att komma överens.

Samarbetssamtal passar bland annat för:

  • Föräldrar som är skilda eller har separerat.
  • Föräldrar som aldrig har levt tillsammans.
  • Föräldrar som inte kan komma överens om frågor som berör barnen.
Publicerad 7 december 2012. Senast uppdaterad 7 december 2012.
Aktuellt

Jag vill ha föräldrar

”Jag vill ha föräldrar” heter projektet som upprättats i samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Deltagande kommuner är Höglandets fem kommuner genom HKF, Stockholm stad genom (Hägersten-Liljeholmens Stadsförvaltning), Malmö stad och Göteborgs stad. Projektets syfte är att förenkla processen kring fastställandet av faderskap genom e-legitimation. Många privatpersoner upplever idag att hanteringen…