”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Namn

När ett barn föds skall föräldrarna inom tre månader anmäla vad barnet skall heta i förnamn och efternamn. Anmälan sker till skattemyndigheten.

Om föräldrarna har samma efternamn får barnet det namnet. Om föräldrarna har olika efternamn anmäler de vilket efternamn barnet skall ha.

Om faderskapet/föräldraskapet inte är fastställt inom tre månader får barnet moderns efternamn.

Om barnet har äldre syskon som föräldrarna har gemensam vårdnad om får barnet samma efternamn som syskonet.

Om ett barn under 18 år bär någon av föräldrarnas namn utan att den föräldern är vårdnadshavare, krävs för byte av barnets efternamn att föräldern har samtyckt till namnbytet eller att domstol har funnit att namnbytet är förenligt med barnets bästa.

Vill den som är enskild vårdnadshavare byta barnets efternamn, kan han/hon vända sig till domstolen och begära det. Domstolen begär då i regel ett yttrande från socialnämnden. En utredningen vid sådana yttranden görs av familjerättssekreterare på Höglandets familjerätt.

Publicerad 7 december 2012
Aktuellt

Jag vill ha föräldrar

”Jag vill ha föräldrar” heter projektet som upprättats i samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Deltagande kommuner är Höglandets fem kommuner genom HKF, Stockholm stad genom (Hägersten-Liljeholmens Stadsförvaltning), Malmö stad och Göteborgs stad. Projektets syfte är att förenkla processen kring fastställandet av faderskap genom e-legitimation. Många privatpersoner upplever idag att hanteringen…