”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Adoption

Den som funderar på adoption kan vända sig till Höglandets familjerätt.

Man måste vara 25 år för att få adoptera. Man måste också vara gift för att få adoptera gemensamt. Man kan också adoptera som ensamstående.
Om man vill adoptera ett barn från utlandet måste man ha ett medgivande från socialnämnden. Socialsekreterare på familjerätten gör, efter ansökan, en hemutredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska den som får ett medgivande ha tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och vara informerad om adoptionens innebörd. Socialnämnden ska i övrigt i sin bedömning av blivande adoptivföräldrar se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet.

En hemutredning omfattar det mesta som har att göra med familjen; tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livsåskådning, utbildning, ekonomi, ev barnerfarenheter och syn på uppfostran av barn. Hemutredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i två år.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och kontakt med de aktuella länderna.

När ett barn kommit, ska de blivande adoptivföräldrarna oftast ansöka om adoption i tingsrätten. Det är sedan tingsrätten som fattar det slutliga beslutet om adoption.

Det förekommer att även svenska barn lämnas för adoption, men det är mycket ovanligt.

Publicerad 7 december 2012
Aktuellt

Jag vill ha föräldrar

”Jag vill ha föräldrar” heter projektet som upprättats i samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Deltagande kommuner är Höglandets fem kommuner genom HKF, Stockholm stad genom (Hägersten-Liljeholmens Stadsförvaltning), Malmö stad och Göteborgs stad. Projektets syfte är att förenkla processen kring fastställandet av faderskap genom e-legitimation. Många privatpersoner upplever idag att hanteringen…