”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Vård- och omsorgscollege Höglandet firades vid ceremoni

Vård- och omsorgscollege Höglandet firades vid ceremoni

Fredagen den 6 mars hölls certifieringsceremoni för Vård- och omsorgscollege Höglandet (VO-college) i Höglandssjukhusets aula.

TårtbuffeDiplom

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmiddagen började med en festlig tårtbuffé i Café Linnean, som Region Jönköpings län bjöd på.

Tårtfika 2Tårtfika 1

 

 

 

 

 

 

Helena Martinsson
Helena Martinsson

Ceremonin modererades förtjänstfullt av Helena Martinson, äldreomsorgschef i Eksjö kommun tillika ordförande i den regionala styrgruppen för VO-college Höglandet. Istället för bandklippande fick alla talare plantera ett solrosfrö i en gemensam kruka, vilket skulle symbolisera att certifieringen är starten på något nytt som ska växa upp i gemenskapen på Höglandet – bland utbildningsanordnare, lärare, elever, arbetsgivare i kommunerna, politiken, facken och Region Jönköpings län.

 

 

Mats Hoppe
Mats Hoppe

Mats Hoppe, projektledare, Region Jönköpings län, hälsade alla varmt välkomna till Höglandssjukhuset. Han berättade att han, som gammal undersköterska, känner stor stolthet över att ha ett VO-college på Höglandet och önskade alla som arbetar och studerar inom colleget lycka till.

Publik 1

 

 

 

 

 

Robert Jansson
Robert Jansson

 

Robert Jansson, BU-nämndens ordförande i Aneby kommun, talade om betydelsen av utbildning och att sprida kunskapen om VO-college på Höglandet. Vård- och omsorgssektorn är en väldigt stor arbetsgivare som söker efter rätt personal. Robert menar att föräldrarna är starten, att de berättar för sina barn om alla olika yrkesområden inom sektorn.

 

 

 

Miriam Markusson Berg
Miriam Markusson Berg

Miriam Markusson Berg, socialchef i Sävsjö kommun, inledde sin stund i talarstolen med citatet ”Världen förändras varje minut och vi med den”. Utvecklingen går hela tiden framåt och en modern och attraktiv utbildning som VO-college ligger bra i tiden. Tillgången till den kompetens medarbetarna behöver och möjligheten att utvecklas i sitt arbete är andra fördelar.

 

 

 

 

Gun-Ann Öholm Jansson
Gun-Ann Öholm Jansson

Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef i Nässjö kommun talade om alla val och kval man står inför som ung. Det är så mycket man vill göra, många valmöjligheter och olika intressen som drar. Vård-och omsorgssektorn söker intresserade och kunniga unga och tillgången till ett VO-college kommer förhoppningsvis öka intresset för att studera inom området.

 

 

 

 

Birgitta Svensson planterar sitt solrosfrö
Birgitta Svensson planterar sitt solrosfrö

Birgitta Svensson, sektionsordförande Kommunal – Landsting talade om bland annat om att VO-college kan trygga den framtida försörjningen av kompetent personal till vård- och omsorgssektorn på Höglandet.

 

 

 

 

 

Marlene Ockander
Marlene Ockander

 Marlene Ockander, enhetschef och lektor vid Jönköping Academy, Hälsohögskolan, talade om fördelarna med Höglandets starka samverkanstradition och hur det har förenklat processen fram till ett certifierat VO-college. Fast samverkan inte alltid är det lättaste är samverkan den rätta vägen att gå, i alla lägen. Marlene talade även om framtiden och att den inte kommer att se ut som idag, att yrkens innehåll kommer att förändras, så även inom hälsa och lärande.

 

 

Lena Hansson och Anneli Backman
Lena Hansson och Anneli Backman

Själva certifieringsceremonin höll Anneli Backman och Lena Hansson, båda granskare från Föreningen Vård- och omsorgscollege, i. Anneli har granskat den regionala certifieringsprocessen och Lena den lokala. De delade ut blommor och diplom till Helena Martinsson som ordförande i den regionala styrgruppen och Christina Nilsson, utvecklingsledare inom socialförvaltningen i Nässjö kommun, som ordförande i den lokala styrgruppen. De uppmärksammade att Höglandets college är den enda i landet som är certifierat både som lokalt och regionalt VO-college och gratulerade samtliga inblandade till ett gott samarbete.

 

Inge Werner
Inge Werner

Nicoline Vackerberg och Inge Werner, som representerade Esther-nätverket på Höglandet, överlämnade en gåva i form av ett vackert trähjärta – ett hjärta som ska få vandra runt bland alla inblandade skolor inom VO-college Höglandet.

Inge Werner talade sedan om livets skola, där just hjärtat spelar en otroligt stor roll. Är hjärtat med klarar man alla problem, avslutade han.

 

 

Carina Hellström
Carina Hellström

Avslutningsvis talade Carina Hellström, förbundschef för Höglandets kommunalförbund, om det uppdrag medlemskommunernas politiker gav förbundet och de mål som sattes upp. Hon berättade om processen, om samarbetet i det jobb som lagts ner och om det fina resultat som nu kan presenteras av alla inblandade. Carina avslutade med att ge alla i publiken en utmaning, att berätta om VO-college för fem andra personer för att hjälpa till att sprida kunskapen om detta positiva samarbete.

 

 

 

 


Bakgrund om Vård- och omsorgscollege Höglandet

Torsdagen den 8 maj meddelade Föreningen Vård- och omsorgscollege att regionalt Vård- och omsorgscollege Höglandet blivit certifierat.

– Det är med största glädje vi mottar detta besked. Det betyder mycket för arbetslivet och utbildningarna inom vård och omsorg på Höglandet, berättar Yvonne Lindbom, regional utbildningssamordnare på Höglandets kommunalförbund.

I VO-College Höglandet ingår alla fem kommunerna med samtliga gymnasier och vuxenutbildningar, landstinget i Jönköpings län, privata vårdgivare och fackförbund.

– Vi vill ge Höglandet goda utbildningsmöjligheter med högsta relevans för jobb inom vård- och omsorg. VO-College Höglandet ska arbeta för kvalitet och samarbete med gemensamma resurser på den goda grund som redan finns.  Vi vill rekrytera fler, både män och kvinnor, till utbildningar och jobb utifrån de stora behov som finns. Tillsammans blir vi bättre och mer effektiva, arbetsplatserna blir attraktiva med tydligt fokus på hållbart arbetsliv med möjlighet till specialisering.

Den regionala styrgruppen, under ledning av ordförande Helena Martinsson, äldreomsorgschef i Eksjö kommun, har arbetat hårt med certifieringen sedan uppstarten i maj 2012. 2013 beslutades att de fem kommunerna skulle bilda ett lokalt college, gemensamt för samtliga kommuners gymnasium- och vuxenutbildning. Då bildades även en lokal styrgrupp för att arbeta fram samverkansytor, modeller och ansökan. Detta under ledning av Christina Nilsson, Nässjö kommun.

I november 2013 ansöktes om regionalt college, Vård- och omsorgscollege Höglandet. I januari 2014 granskades de regionala samverkansparterna. Nu när regionalt college är certifierat kan lokalt college ansöka om certifiering. Processen med att skriva lokal ansökan pågår och den förväntas skickas in före sommaren.

Om Vård-och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett koncept för samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskrav vara uppfyllda. VO-College jobbar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Nära koppling mellan utbildare och arbetsliv ska finnas på både regional och lokal nivå och fungerar som en garanti för att utbildningarna är aktuella och anpassade till dagens behov.

Den kvalitet som VO-College garanterar bidrar också till att studenten blir anställningsbar och att den som redan arbetar inom vård- och omsorgsområdet får enklare tillgång till kompetensutveckling.
Läs mer om VO-College på www.vo-college.se

Publicerad 9 mars 2015. Senast uppdaterad 25 mars 2015.