”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Revision

Revisorerna är direktionens och medlemskommunernas kontroll av hur förbundets resurser används.

Revisorernas uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunalförbundets verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur en ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.

Revisorer:

Kjell Gunnarsson (M)
Vetlanda
Tfn: 0383-910 77

Magnus Hellström (SD)
Nässjö
Tfn: 0380-37 06 96