”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Anslagstavla

Detta är Höglandsförbundets officiella anslagstavla. Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om direktionens sammanträden och tillkännagivanden om justerade protokoll.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.


Justerade protokoll

Familjerättsnämnden

—-

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum: 2018-05-03

Paragrafer: § 32-48

Datum då anslaget publiceras: 2018-05-08

Datum då anslaget tas bort: 2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet: Höglandsförbundet

Sekreterare: Ulrika Adolfsson

Ta del av protokollet: Au-protokoll 180503

—–

Direktionen


Sammanträdesdatum: 
2018-05-18

Paragrafer: § 15-27

Datum då anslaget publiceras: 2018-05-18

Datum då anslaget tas bort: 2018-06-08

Förvaringsplats för protokollet: Höglandsförbundet

Sekreterare: Ulrika Adolfsson

Ta del av protokollet: Direktionens protokoll 180518

—-