”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Politik

Höglandsförbundet leds av en direktion som består av ledamöter valda av de fem medlemskommunerna.

Direktion
Verksamheten inom Höglandsförbundet leds av en direktion som består av tio ledamöter + tio ersättare. Medlemskommunerna utser två ordinarie ledamöter och två ersättare via sitt kommunfullmäktige. Direktionen sammanträder cirka fyra gånger per år. Protokoll, kallelser och sammanträdesdatum finns i dokumentarkivet.

Sammanträdestider 2018

För mandatperioden 2015-2018 har direktionen följande ledamöter:

Aneby
Ordinarie
Lars-Erik Fälth (C) ordförande 2017-2018
Arijana Jazic (S)

Ersättare
Irene Oskarsson (KD)
Fredrik Bodin (S)

Eksjö

Ordinarie
Annelie Hägg (C)
Carina Lindström (M)

Ersättare
Stellan Johnsson (C)
Bo Bergvall (S)

Nässjö

Ordinarie
Anna-Carin Magnusson (S), vice ordförande 2017-2018
Laila Norss (KD)

Ersättare
Anders Karlgren (M)
Anders Karlsson (C)

Sävsjö

Ordinarie
Stefan Gustafsson (KD)
Christer Sjögren (S)

Ersättare
Christer Sandström (C)
Alexandra Wikström Kelemen (M)

Vetlanda
Ordinarie
Henrik Tvarnö (S)
Dan Ljungström (C)

Ersättare
Jan Johansson (VF)
Klas Håkanson (M)

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet utgörs av förbundets ordförande Lars-Erik Fälth, vice ordförande Anna-Carin Magnusson samt Henrik Tvarnö. Annelie Hägg och Stefan Gustafsson är ersättare med närvarorätt. Utskottet har till uppgift att bereda ärenden till direktionen och sammanträder cirka sex gånger per år.