”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Vård- och omsorgscollege Höglandet är certifierat

Torsdagen den 8 maj meddelade Föreningen Vård- och omsorgscollege att regionalt Vård- och omsorgscollege Höglandet blivit certifieratVOC_hoglandet_c_250pxl.

– Det är med största glädje vi mottar detta besked. Det betyder mycket för arbetslivet och utbildningarna inom vård och omsorg på Höglandet, berättar Yvonne Lindbom, regional utbildningssamordnare på Höglandets kommunalförbund.

I VO-College Höglandet ingår alla fem kommunerna med samtliga gymnasier och vuxenutbildningar, landstinget i Jönköpings län, privata vårdgivare och fackförbund.

– Vi vill ge Höglandet goda utbildningsmöjligheter med högsta relevans för jobb inom vård- och omsorg. VO-College Höglandet ska arbeta för kvalitet och samarbete med gemensamma resurser på den goda grund som redan finns.  Vi vill rekrytera fler, både män och kvinnor, till utbildningar och jobb utifrån de stora behov som finns. Tillsammans blir vi bättre och mer effektiva, arbetsplatserna blir attraktiva med tydligt fokus på hållbart arbetsliv med möjlighet till specialisering.

nlc_700x250w

 

Den regionala styrgruppen, under ledning av ordförande Helena Martinsson, äldreomsorgschef i Eksjö kommun, har arbetat hårt med certifieringen sedan uppstarten i maj 2012. 2013 beslutades att de fem kommunerna skulle bilda ett lokalt college, gemensamt för samtliga kommuners gymnasium- och vuxenutbildning. Då bildades även en lokal styrgrupp för att arbeta fram samverkansytor, modeller och ansökan. Detta under ledning av Christina Nilsson, Nässjö kommun.

I november 2013 ansöktes om regionalt college, Vård- och omsorgscollege Höglandet. I januari 2014 granskades de regionala samverkansparterna. Nu när regionalt college är certifierat kan lokalt college ansöka om certifiering. Processen med att skriva lokal ansökan pågår och den förväntas skickas in före sommaren.

Om Vård-och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett koncept för samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskrav vara uppfyllda. VO-College jobbar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Nära koppling mellan utbildare och arbetsliv ska finnas på både regional och lokal nivå och fungerar som en garanti för att utbildningarna är aktuella och anpassade till dagens behov.

Den kvalitet som VO-College garanterar bidrar också till att studenten blir anställningsbar och att den som redan arbetar inom vård- och omsorgsområdet får enklare tillgång till kompetensutveckling.

Läs mer om VO-College på www.vo-college.se

Vid frågor, kontakta:

Yvonne Lindbom
Regional utbildningssamordnare Höglandets kommunalförbund
Tfn: 0380-51 75 53

Helena Martinsson
Ordförande i styrgruppen VO-College Höglandet, äldreomsorgschef Eksjö kommun
Tfn: 0381-360 20

Publicerad 8 maj 2014. Senast uppdaterad 12 maj 2014.