”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Lokalt vård- och omsorgscollege är nu certifierat

Vård- och omsorgscollege Höglandet är nu en lokalt certifierad samverkansform mellan utbildning och arbetsliv. Gymnasiernas och de kommunala vuxenutbildningarnas vård- och omsorgsprogram ingår, liksom Yrkeshögskoleutbildningen ’Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar’ på Campus i12 i Eksjö. Tillsammans med arbetsgivarna i kommunerna, inom landstinget och den privata sektorn uppfylls kraven för att bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege. Höglandet är unikt i att fem kommuner och landsting samverkar både regionalt och lokalt.

– En lång process för certifiering tar slut. En ny fantastiskt spännande process börjar – till glädje för alla! Vi får nöjda brukare genom duktiga anställda som har kvalificerade utbildningar. Vi kan vara stolta över vår samverkan på Höglandet, säger Yvonne Lindbom som samordnat certifieringarna.

I maj i år certifierades det regionala Vård- och omsorgscollege Höglandet. Att nu också den lokala nivån certifierats betyder att elever har möjlighet till diplomering vid avslutad utbildning från och med våren 2015, att utbildningen är relevant genom arbetslivets medverkan och att praktiken sker med hjälp av kvalificerade handledare. Eleverna inom Vård- och omsorgscollege är attraktiva på arbetsmarknaden. – Den lokala samverkan har granskats under flera dagar i oktober och vi är stolta över att redan ha certifierats.

Intresset för vårdyrkesutbildningar har ökat sedan processen med ansökan startade. Det är en glädjande tendens, särskilt som behovet av utbildad arbetskraft ökar, inte bara på Höglandet utan också nationellt. Stora pensionsavgångar och en befolkning med växande behov av omsorg ger goda förutsättningar för anställning direkt efter utbildning. Det finns många områden att arbeta inom och möjligheter till specialisering. – Vårdyrken passar både män och kvinnor och vårt lokala college ska verka för att få fler män in i verksamheterna. All samverkan inom college ska ha ett hälsoperspektiv för ett hållbart och utvecklande arbetsliv.

– Att vi nu samarbetar betyder att eleverna får tillgång till aktiviteter som genomförs gemensamt på Höglandet, berättar Yvonne. Där har vi redan via regionalt college startat med introduktion till Esther-arbetet tillsammans med kommunernas och landstingets coacher. Vi har också särskilt bjudits in till deltagande i föreläsningar under Psykiatriveckan i höst. Vuxenutbildningarna har liknande struktur och följer arbetsgivarnas krav på språkkunskaper för anställning. Praktiksamordning har funnits länge på Höglandet men utvecklas nu med handledarutbildningar enligt Vård- och omsorgscolleges riktlinjer.

Läs mer om VO-College på www.vo-college.se

Vid frågor, kontakta:

Yvonne Lindbom
Regional utbildningssamordnare
Höglandets kommunalförbund
Tfn: 0380-51 75 53

Christina Nilsson
Ordförande i lokala styrgruppen VO-College Höglandet
Utvecklingsledare i Nässjö kommun
Tfn: 0380-185 07

Publicerad 2 december 2014