”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Höglandets IT kopplar samman fem kommuner

Höglandets IT har nu sammanfört höglandskommunernas datanät, det första steget i en rad av samarbetsplaner och projekt mellan kommunerna.

Datanätet består av direktanslutna fiberförbindelse i 10 Gbit hastighet som skapar förutsättningar för att kommunerna kan dela på gemensamma system, redan från starten körs kommande löne- och personalsystem samt ett kartbassystem i nätverket. Nätet kommer att möjliggöra att ungefär 8500 datorer på kommunerna kan nå gemensamma resurser som tidigare varje kommun behövde ett var av. Detta är det första steget i en rad av samarbetsplaner och projekt mellan de fem höglandskommunerna och en förutsättning för att lyckas.

Övergripande frågor besvaras av IT-chef Jenny Kongseryd, tel. 070-5567589.

Publicerad 16 januari 2012. Senast uppdaterad 18 mars 2013.