”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Anneli Huhtimo är Årets handledare inom Vård- och omsorgscollege 2016

Foto: Therese Vanderlei
Ära, diplom och blommor till Årets handledare

Idag delades utmärkelsen ”Årets handledare” ut vid Vård-och Omsorgscollege årliga Rikskonferens i Stockholm. Det är Anneli Huhtimo, undersköterska på psykiatriska kliniken och APL-ansvarig (APL – arbetsplatsförlagt lärande) på Höglandssjukhuset, som får denna utmärkelse i år.  Anneli valdes enhälligt av juryn och det var totalt 22 nominerade handledare från VO-College från hela landet. Motiveringen lyder:

”Anneli har byggt upp en väl fungerande organisation för APL på Höglandssjukhuset. Hon är ett pedagogiskt stöd till övriga handledare och stöttar dem i elevernas utvärdering och återkoppling. Hon tillför en anda som genomsyras av engagemang, proffsighet, kunnighet och empati. Hon skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan elever och handledare och motiverar eleverna i deras utbildning.”

Vård- och omsorgscollege vill med utmärkelsen lyfta fram handledarna som utgör en otroligt viktig del i elevernas utveckling, intresse och vilja att arbeta i vården. En handledare med ”fel” bemötande kan avskräcka en elev för all framtid att vilja jobba i vården. Det var första gången som utmärkelsen delades ut och VO-College nationella kansli har för avsikt att utmärkelsen ska permanentas.

Foto: Therese Vanderlei
Per Gradén, ordförande i juryn för Årets handledare, delade ut utmärkelsen till Anneli Huhtimo, Eksjö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton: Therese Vanderlei

Publicerad 17 november 2016. Senast uppdaterad 18 november 2016.