Joakim Lindberg, student

”Utbildningen Projektledare infrastruktur lär mig det jag behöver som projektledare”
Joakim Lindberg, student Nässjöakademin>

Yrkeshögskola

yh_700x250wYrkeshögskola (YH) är en form av utbildning som ger dig en yrkesutbildning för ett framgångsrikt arbetsliv. YH är eftergymnasial utbildning som kombinerar teori med praktiskt lärande på arbetsplats. YH-utbildningar erbjuds inom de branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Utbildningarna ger rätt till studiemedel och arrangeras av kommuner, utbildningsföretag och högskolor i samverkan med arbetslivet. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar tillstånd, granskar utbildningarnas kvalitet, följer upp resultat och gör den samlade bedömningen av arbetsmarknadens behov av utbildning.

Utbildning/kurs Anordnas av Studietakt Ort Sök senast

Lokförare, 220 YH-poäng, 1 år

Nässjöakademin Helfart Nässjö 30 september , 2017

Projektledare - Infrastruktur, 400 YH-poäng, 2 år (sista ansökningsdag ännu inte fastställt)

Jönköping University, Nässjöakademin Helfart Nässjö 16 oktober , 2017