”Mina förväntningar på utbildningen är uppfyllda, mer än uppfyllda.
Karin Möllergren, studerar till e-handelslogistiker på Nässjöakademin>

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar planeras, utformas och genomförs inom Höglandets kommunalförbund och av utbildningsanordnarna i medlemskommunerna. Kontakta Ann-Marie Brandt, telefon 0380 – 51 75 75