”Utbildningen lär mig det jag behöver som projektledare”
Joakim Lindberg, tidigare studerat Projektledare infrastruktur på Nässjöakademin>

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar planeras, utformas och genomförs inom Höglandets kommunalförbund och av utbildningsanordnarna i medlemskommunerna. Kontakta Ann-Marie Brandt, telefon 0380 – 51 75 75