”Det är det bästa yrkesmässiga beslut jag har tagit.”
Maria Stenström, studerar till Lokförare på Nässjöakademin>