”Det är det bästa yrkesmässiga beslut jag har tagit.”
Maria Stenström, studerar till Lokförare på Nässjöakademin>

Politisk styrning

För strategiskt arbete kring utbildning och kompetensförsörjning finns Beredningsgrupp för kompetens som är knuten till direktionen för Höglandets kommunalförbund. Politikerna har valts av kommunfullmäktige.

Ledamöter:

Leif Ternstedt (S) Nässjö, ordförande
Mikael Hahn, (S) Vetlanda vice ordförande
Ingegerd Axell (S) Eksjö
Anna-Karin Yngvesson, (KD) Sävsjö
Irene Oskarsson, (KD) Aneby