”Mina förväntningar på utbildningen är uppfyllda, mer än uppfyllda.
Karin Möllergren, studerar till e-handelslogistiker på Nässjöakademin>

Politisk styrning

För strategiskt arbete kring utbildning och kompetensförsörjning finns Beredningsgrupp för kompetens som är knuten till direktionen för Höglandets kommunalförbund. Politikerna har valts av kommunfullmäktige.

Ledamöter:

Leif Ternstedt (S) Nässjö, ordförande
Mikael Hahn, (S) Vetlanda vice ordförande
Ingegerd Axell (S) Eksjö
Anna-Karin Yngvesson, (KD) Sävsjö
Irene Oskarsson, (KD) Aneby