”Utbildningen lär mig det jag behöver som projektledare”
Joakim Lindberg, tidigare studerat Projektledare infrastruktur på Nässjöakademin>