”Det är det bästa yrkesmässiga beslut jag har tagit.”
Maria Stenström, studerar till Lokförare på Nässjöakademin>

Bakgrund

En framgångsrik region behöver välutbildade invånare! Det vet vi på Höglandet. Vi har samarbetat länge för att göra efterfrågade utbildningar tillgängliga. Från början gällde det högskoleutbildningar på distans. Nu arbetar vi tillsammans på många olika utbildningsområden och nivåer för att erbjuda utbildningar för rätt kompetens till rätt arbete.

Lärcentra finns i alla kommunerna. De har god tillgång till teknik för distansstudier, studieplatser och möjlighet till tentamen. Kontakta ditt närmaste lärcentrum och kolla! Mängder av utbildningar ges där och det är alltid aktiviteter på gång. Det kan vara öppna föreläsningar eller starta-eget-kurser i samarbete med kommunernas näringslivsaktörer. Det kan vara internutbildningar eller seminarieserier från högskolan. Det kan vara temaveckor och utställningar.

Våra utbildningsanordnare på Höglandet har olika organisationsform men samarbetar inom Höglandets kommunalförbund – för vår regions utveckling och konkurrenskraft