Anna Sjögren, licenssamordnare

”Jag vill alltid hitta den bästa lösningen – både tekniskt och ekonomiskt.”
Anna Sjögren, licenssamordnare>

Dokumentarkiv

Här i dokumentarkivet hittar du strategidokument så som verksamhetsplan och årsredovisning. Du kan också följa vårt arbete genom att läsa protokoll från direktionsmöten. Önskar du mer information, kontakta förbundskansliet på telefon nr 0380-51 75 50 eller via e-post info@hoglandet.se

De senaste dokumenten