Anna Sjögren, licenssamordnare

”Jag vill alltid hitta den bästa lösningen – både tekniskt och ekonomiskt.”
Anna Sjögren, licenssamordnare>

Johan Albertsson, familjerättssekreterare

Johan Albertsson, familjerättssekreterare

Kan du beskriva vad du jobbar med på Höglandets kommunalförbund?
Jag jobbar på familjerätten där vi arbetar med rådgivning och myndighetsutövning inom många olika delar som rör föräldraskap. Vi utreder och fastställer faderskap, utreder när någon vill adoptera, genomför det som kallas för samarbetssamtal med separerade föräldrar som har problem och konflikter i sitt föräldraskap.
Vi får även uppdrag från tingsrätten att utreda när föräldrar är i tvist om vem som ska ha vårdnaden om barnen eller var barnen ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

Vad gillar du bäst med ditt jobb?
– Samarbetssamtalen är intressanta men kräver också mycket av den som leder samtalet. Det finns ofta stora spänningar mellan föräldrarna och det är en stor utmaning att försöka hitta nycklar som kan låsa upp. Det känns tillfredsställande om jag lyckas hjälpa dem att hitta en gemensam lösning som blir bra för barnet och som båda föräldrarna känner sig nöjda med.

– Adoptionsärenden är ofta mycket positiva. Efter genomförd adoption träffar familjerätten de nyblivna föräldrarna för uppföljning vid några tillfällen och det känns härligt att se deras stora glädje.

Vad gör Höglandets kommunalförbund till en bra arbetsplats?
– Det är en förhållandevis liten organisation med närhet till ledarskap och beslutsfattare.
Det är en kommunal verksamhet men upplevs ha mycket positivt från det privata näringslivet i form av kultur och organisationsklimat.

Skulle du rekommendera andra att jobba på Höglandets kommunalförbund?
– Absolut! Man satsar på sina medarbetare och det finns framtidstro och en tydlig vision om att hela tiden ligga i framkant inom de olika verksamhetsgrenarna.

Namn: Johan Albertsson
Ålder: 34
Titel/arbetsuppgifter: Familjerättssekreterare
Avdelning: Familjerätten
Tid som du jobbat på HKF: Sedan december 2012.
Utbildning: Socionom
Bakgrund: Har en bakgrund inom transportbranschen men sadlade om till socionom. Mellan 2007 och 2012 jobbade jag inom socialtjänsten där jag bland annat utredde barns behov av skydd eller stöd.
Publicerad 1 mars 2013. Senast uppdaterad 12 augusti 2013.