”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Karin Möllergren, studerar till e-handelslogistiker

Varför valde du att studera till e-handelslogistiker på Nässjöakademin?
Jag har tidigare läst ekonomi och jobbat både inom sälj, ekonomi och till viss del marknad och har sett hur viktigt det är att samarbetet fungerar mellan dessa områden. Att nu läsa till e-handelslogistiker gör att påsen knyts ihop. Jag älskar digitalisering och marknadsföring överlag. Att som e-handelslogistiker få vara med i processen att kravställa och skapa en väl fungerande webbsida med e-handel känns häftigt. Jag trivs verkligen på utbildningen. Redan efter första lektionen kände jag att jag hade hamnat rätt.

Hur upplever du utbildningen hittills?
Mina förväntningar på utbildningen är uppfyllda, mer än uppfyllda. Det är en hög nivå på utbildningen och kraven på oss studerande ökar för varje kurs vilket jag tycker är bra. Lärare och konsulter som utbildar håller en bra nivå och de har alla arbetat eller jobbar inom branschen. Det gör att vi lär oss direkt från verkligheten eftersom de alltid hänvisar till riktiga fall och hur man jobbar i branschen just nu. Redan från andra kursen har vi kastats in i verkligheten och jobbar med skarpa projekt. Under våra gruppuppgifter jobbar vi med riktiga företag och lektionerna är både teoretiska och praktiska. Vi börjar alltid med teori på förmiddagen och fortsätter på eftermiddagen med gruppuppgifter då vi praktiskt får använda teorin direkt. Det lär man sig mycket på.

Publicerad 8 maj 2018. Senast uppdaterad 8 maj 2018.