”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Joakim Lindberg, tidigare student

Vad fick du lära dig under utbildningen?
Under utbildningen fick jag kunskap och teorier i ledarskap och kommunikation som jag tillsammans med tidigare erfarenheter har mycket nytta av i min nya roll som projektledare/platschef. En framgångsrik projektledare vet vikten av att fördela rätt resurser, planera och följa upp med tydliga ansvarsroller bland medarbetare. Helt enkelt att lära sig att kunna kontrollera helheten utan att själv vara med överallt och i alla moment.

Var gjorde du din praktik i kursen Lärande i arbete (LIA)?
Under utbildningen gjorde jag min LIA-praktik (Lärande i arbete) på Transab i Jönköping som projektledare för en större totalentreprenad av en bilhall. Att en fjärdedel av utbildningstiden är LIA ute på företag gagnar både student och företag då teori kopplas till praktik i skarpa projekt.

Namn: Joakim Lindberg
Titel: Tidigare student, Projektledare infrastruktur, Nässjöakademin

Publicerad 2 november 2016. Senast uppdaterad 8 maj 2018.